Aktuálně

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA AKCE, NA TÉTO STRÁNCE DOLE 

Co připravujeme a co se událo. Nahlédněte a přijďte s námi poznat zajímavé lidi a situace. 

https://www.facebook.com/www.zivotpro.cz/

Kruh Žen

16. 11. 2018

16:00 - 19:00
250,-

Těšíme se na vás v tématu:

"Vztah"

Jaké vytváříme vztahy, s kým, co nás motivuje, napadlo vás to někdy? Přijďte si s tímto tématem pobýt.

Přihlašujte se na: zivotpro@gmail.com


Skupinová supervize tlumočníků
11. 11. 2018 
Plná cena: 1 200 Kč

Lektor: 

Mgr. Soňa Procházková, DiS.

Skupinová supervize nabízí tlumočníkům možnost řešení kasuistik z oblasti tlumočení, tedy případů s kterými si neví rady, opakovaně se jim do praxe vrací a rádi by získali jiné náhledy, nebo situaci na kterou se připravují a rádi by zohlednili všechny možnosti. Řeší pracovní postup či spolupráci s kolegou. 
Pracujeme s technikami: Balintovské skupiny, rozbor životního schématu klienta, sdílený náhled, nácvik aj. 
Setkání lze využít také k uchopení nějakého tématu, například práce s hranicemi v mé profesi, práce s časem, aj. V tomto případě, prosím o avizování tématu předem. 
V případě, že máte o supervizi zájem je výhodou mít nějakou konkrétní situaci, nebo klienta k řešení. Není však podmínkou k účasti.

Tlumočení u psychologa a v rámci terapie
10. 11. 2018
Plná cena: 1 200 Kč

Česká komora tlumočníků znakového jazyka


Lektor: 

Mgr. Soňa Procházková, DiS.


Jazyk terapeuta x klienta x tlumočníka - jak se na to připravit? Cíle testových metod versus cíle tlumočení (práce s otevřenými otázkami u dětí a dospělých) Testové metody založené na jazykovém citu - co s nimi? Mohu odborníkovi doporučit metodu práce? - náhled na vhodné metody práce s neslyšícími klienty - Rorschachův test, Feuersteinova metoda aj. Vztah klienta a terapeuta zprostředkovaný tlumočníkem. Jak se vyhnout přenosu svého tématu do terapie a vyšetření klienta? Techniky a způsoby ventilace po náročné práci

Karetní dýchánek

25. 10. 2018
17:00 - 19:00

150,-

Seznámíte se s různými druhy karet využívaných pro výklad i v terapii. Nahlédnete na možnosti, jak si pro sebe odpovědět na vaše niterní otázky. 

Beseda pro rodiče

15. 10. 2018

Pardubice

Plně obsazneo 

Kruh Žen

11. 10. 2018
18:00 - 20:00
150,-


Těšíme se na vás, Soňa a Daniela

Přihlásit se můžete na: zivotpro@gmail.com

Kruh Žen

25. 9. 2018
10:00 - 12:00
150,-

Přijďte za námi do kruhu plného ženské energie. Probudíme naše smysly a opět se setkáme s možností napojit se na naši podstatu, nebo jen tak pobýt:)

Těšíme se na vás, Soňa a Daniela

Přihlásit se můžete na: zivotpro@gmail.com


Osobní a klientská SWOT analýza a její využití v praxi při práci s klienty

Akreditace MPSV 

č. 2015/0745-PC/SP


17. - 18.9. 2018

vždy od 9 - 17:00

Plně obsazeno

Každý den narážíme na své rezervy a možnosti. Každý den se ohlížíme a hledáme co se povedlo a co ne. V tomto kurzu naleznete možnosti, zdroje, porozumíte vniřním překážkám a najdete příležitost je pokořit.

V rámci semináře se dotkneme témat:

prevence syndromu vyhoření

komunikační dovednosti

spolupráce, aj. 


Více o kurzu zde.Beseda s rodiči na téma:

Úzkost a adaptace dítěte na MŠ

Plně obsazeno

Pardubice

10. 9. 2018


Přihlašovací formulář na naše akce