Kurzy 

Nabídka sestavených seminářů

                                                          Lektorem kurzů je Soňa Procházková

Nabídka seminářů

pro pedagogy, a průvodce dětí

1. Adaptace na školku

Anotace:

V rámci semináře učitelé zmapují své zdroje pro možnost poskytnutí větší podpory dětem s horší adaptací. Vytyčí si v rámci možností dostupné prostředky, které by mohly zapojit. Získají možnosti v komunikaci s rodiči směrem k lepší adaptaci. Naučí se využívat perspektivu dítěte k lepšímu porozumění krizových situací a jazykové prostředky k jistější domluvě s dítětem. Porozumí pojmu sociální děloha a porucha attachmentu. Pracuje se s rituály a pevnými hranicemi.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Minimální délka semináře 4 hodiny s přestávkou.

Dle individuálních potřeb lze domluvit upravený obsah i délku semináře.

2. Dětské emoce

Anotace:

Pedagogové porozumí podstatě fungování dětských emocí a tomu proč a jak jsou děti schopné se ovládat a co již není v jejich moci. Také budou vědět, co s tím mohou jako pedagogové dělat. Nahlédnou do mechanizmu učení dětských emocí, který mohou využít při sestavování programů pro děti. Naučí se, jak mohou využít své emoční nastavení a zároveň jak mohou sami sebe chránit a ošetřovat ve vztahu k rodičům a samotným dětem. Jak ponechávat rodičům jejich zodpovědnost. Zároveň se dozvědí, jak mohou pedagogové rodiče podpořit k formování emocí svých dětí.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 4 hodiny. Lze upravit s možnou redukcí informací.

3. Dětské svědomí a morálka

Anotace:

Pedagogové porozumí tomu, proč nepomáhá neustálé opakování a poučování, kde se to "zaseklo". Porozumí tomu, proč se nevyplácí vyšetřovat lež, co tím posilujeme a naopak jak na ni lze reagovat a jak rozlišovat mezi tou bájnou a samoúčelnou lží u malých dětí.

Seznámí se s vývojem a formováním dětské morálky a porozumí své roli v tomto procesu. Jak je to s přebíráním zodpovědnosti za své chování u malých dětí. Získají účelnou techniku v práci s dětmi v tomto tématu. Zjistí, jak mohou posilovat to špatné a nemorální chování a naopak jak jej mohou pomoci odstranit.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 4 hodiny. Možno zkrátit s redukcí informací.

4. Komunikace s dětmi

Anotace:

Učitelé se seznámí a chybnými vzorci komunikace dětí - pozornost, boj o moc, pomsta a rezignace. Naučí se mezi nimi rozlišovat, což je podstatné k tomu, aby mohli zajistit nápravu. Zjistí možnosti funkčních reakcí.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 8 hodin. Lze rozdělit na části nebo zkrátit na úkor informací a nácviku.

5. Rozdíl mezi klukem a holkou

Anotace:

Pedagogové nahlédnou do zákonitostí vývoje chlapců a dívek a do jejich kontrastů. Porozumí tomu "proč to, co funguje s dívkami, tak nefunguje s chlapci". Díky tomuto náhledu mohou získat představu o tom, co by chlapcům mohlo lépe pomoci udržet pozornost a dívkám lépe překonat smutky. Co chlapce zklidní a dívkám pomůže překonávat úzkost.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 4 hodiny. Opět lze krátit na úkor informací.

Jak podpořit to pozitivní i u těch "horších" dětí?

Anotace:

Pedagogové porozumí tomu, jakou roli hraje teorie nálepkování ve třídě. Jak samotné nálepky podporují děti a co s tím. Jak pracovat s již vytvořeným špatným obrazem o dítěti. Seminář tímto podporuje dobrou atmosféru mezi dětmi. Koriguje reálné náhledy na děti a pomáhá usnadnit přestup dětí z MŠ do základní školy.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Délka semináře 3 hodiny.

Role učitele v mateřské škole

Jde spíše o metodickou práci s týmem MŠ.

Učitelé si ujasní, jaké role v MŠ zastávají, jaká je jejich hierarchie a jak by to chtěli mít. Realizuje se za přítomnosti i vedoucího pracovníka a to proto, aby bylo reálné mapovat možnosti týmů a nalézat skryté zdroje a rezervy pro úsporu energie a naopak nalézat nevyužité potenciály v týmu.

Délka min 3 hodiny. Krátit nedoporučujeme. Nestihlo by dojít k zacelení otevřeného tématu rolí.

8. Dítě a jeho tělo

Anotace:

Pedagogové získají možnosti, jak s dítětem formovat pozitivní vztah k tělu. Rozpoznají, co v komunikaci s dítětem podporuje pozitivní náhled na sebe. Jak mohou pečovat o pozitivní vývoj dětské identity a sebevědomí zdravým způsobem. V rámci semináře se dozví o tom, jak dítě seznámit s každou částí těla i s intimními partiemi slušně, civilizovaně, jasně a přijatelně s přihlédnutím k věku dítěte. Tak aby samo sebe mohlo bezpečně objevovat a zároveň si uvědomovalo, kde jsou hranice tohoto objevování. Jak tato témata zapojit do dění v MŠ.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

9. Mužsko ženský princip ve výchově

Pedagogové nahlédnou do přirozených vzorců, které nabízí muž vychovatel a žena vychovatelka. A to jak se mohou vzájemně doplňovat. Objeví jejich výhody a přednosti. Porozumí přirozenosti, která plyne ve výchově z rozdílu pohlaví a také rizikům, která nastávají ve chvíli, když se tato přirozenost potlačuje. Uvědomí si jaké možnosti jim jejich identita nabízí ve vzorování dětem. Tento seminář může nabídnout náhled na to jak zvládat agresivitu chlapců a přecitlivělost dívek, nebo naopak. 

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení. 

Doporučená délka 3 hodiny.

10. Komunikace s rodičem

Pedagogové porozumí tomu, proč je někdy náročná komunikace s rodičem. Získají náhled na možná řešení a cesty. Zjistí jak lze komunikovat s rodičem efektivně.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

11. Jak po "domácku"  s dítětem zpracovat ztrátu

Téma provází pedagogy situacemi, které nejsou nikdy jednoduché lidsky natož pedagogicky. Nabídne možnosti sdělení této těžké reality dítěti, tedy kdy se dozví o smrti blízké osoby, nebo domácího mazlíčka. Získají možnosti jak s dítětem cestu projít a podpořit jej.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

12. Práce s obrázkem a kartami

Pedagogové se dozví co lze z obrázku laicky usuzovat, jak lze díky kresbě podpořit nebo naopak zabrzdit dítě. Jaké možnosti mají obrázky a kartami v komunikaci o prožitku a emocích dětí. Proč nám holčičky tak rády kreslí obrázky a proč kluci tak často neradi kreslí. Co s tím lze dělat a jak si to s nimi užít a k čemu to využít.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny

13. Lež u dětí

Anotace:

Co lze v jakém věku označovat za fyziologické lhaní? Rodiče zjistí, jaká škála lží nás u dětí může potkat a jak s nimi nakládat. Nahlédnou do zákonitostí, které v dětech lež aktivují a které mají v rukou jen oni jako jejich rodiče. Porozumí motivaci lží u dětí a získají možná řešení.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

14. Vzdor

Anotace:

Kde jsou jeho hranice? Co je to a jak se s ním správně nakládá? Pedagogové získají povědomí o tom co je zdravý vzdor a jak vnímat hranice toho co je již manipulativním chováním. Nahlédnou do možností řešení krizových situací. V případě, rozšířené verze se dozví jaké chybné vzorce chování s dítětem aplikují a v co až mohou ústit.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

15. Fyzický kontakt s dítětem

Anotace:

Pedagogové zjistí jakou sílu má fyzický kontakt. Porozumí tomu proč jejich dítě přirozeně kontakt vyhledává a proč naopak ne. Získají možnosti porozumět tomu, co je přirozené a co je již za hranicí slušného chování. Vyzkouší si techniku bezpečného doteku. V rozšířené verzi porozumí zákonitostem dětské dotekové stimulace.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

16. Hranice

Jak bezpečně dětem nastavovat hranice? Pedagogové nahlédnou do svých možností práce s hranicemi. Získají informace o procesu formování hranic u dětí. Nahlédnou na celý proces ze svého pohledu a získají tím možnost jak být aktivní a vědomě dítě směřovat. To vše v přesahu na rodinu dítěte a spolupráci s ní.

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

17. Jak nevychovat sobce

18. Rozdíl mezi dítětem v pěstounské péči a biologickým dítětem

19. Motivace a tresty

20. Jak se změní situace s příchodem nového dítěte

21. Sourozenecké konstelace


Nabídka seminářů

pro rodiče

1. Rozdíl mezi klukem a holkou

Anotace:

Rodiče nahlédnou do zákonitostí vývoje chlapců a dívek a do jejich kontrastů. Porozumí tomu "proč to, co funguje s dívkami, nefunguje s chlapci". Jak podpořit to ryze dívčí a to chlapecké. Díky tomuto náhledu mohou získat představu o tom, co by chlapcům mohlo lépe pomoci udržet pozornost a zklidnit je a dívkám lépe překonat smutky.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 3 hodiny.

Jak podpořit to pozitivní i u těch "horších" dětí?

Anotace:

Rodiče porozumí tomu, jakou roli hraje teorie nálepkování u dětí. Jak samotné nálepky podporují děti a co s tím. Jak se dá změnit negativní vlastnost v pozitivní. Seminář koriguje reálné náhledy na děti a pracuje s očekáváními rodičů. Seminář pomáhá usnadnit přestup dětí z MŠ do základní školy. Práce s technikou cedulky - pomoc dítěti porazit něco, co mu nejde, trápí ho to a nevyniká v tom a nás tím "zlobí".

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Délka semináře 3 hodiny.

3. Komunikace s dětmi

Anotace:

Rodiče se seznámí a chybnými vzorci komunikace dětí - pozornost, boj o moc, pomsta a rezignace. Naučí se mezi nimi rozlišovat, což je podstatné k tomu, aby mohli zajistit nápravu. Zjistí možnosti funkčních reakcí.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 8 hodin. Lze rozdělit na části nebo zkrátit na úkor informací a nácviku.

4. Dětské emoce

Anotace:

Rodiče nahlédnou do podstaty fungování dětských emocí, tomu proč a jak jsou děti schopné se ovládat a co již není v jejich moci. Také do toho, co s tím mohu jako rodiče dělat? Mohou porozumět mechanizmu, na základě kterého se děti emocím a jejich vnímání a zpracování učí. Jak mohou využít své emoční nastavení v tomto procesu učení. Odlišná role otce a matky. Co se v emočním poli učím od koho.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka semináře 2 hodiny.

5. Adaptace dítěte na nové věci, uvolňování stresu u dětí

Anotace:

Rodiče porozumí zklidňujícím mechanismům dětského světa. Nahlédnou do situací, které adaptaci nepomáhají. Poznají minimálně tři nové techniky, které by jim mohly pomoci překonávat potíže s adaptací. Porozumí projevům stresu u dětí a naučí se ho poznávat a zklidňovat. Dlouhodobé vystavování dítěte stresu snižuje jeho schopnost soustředit se a snižuje jeho výkonnost nejen ve škole ale i v ostatních oblastech. Časem může dojít k pseudoporuchám (tedy máme tu čest s diagnostikováním, něčeho co primárně nebylo v genetické informaci dítěte, ale špatnými podmínkami v prostředí, to propuklo až v diagnosu).

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 2 hodiny.

6. Dítě a jeho tělo

Anotace:

Rodiče získají možnosti jak s dítětem formovat pozitivní vztah k jeho tělu. Rozpoznají, co v komunikaci s dítětem podporuje pozitivní náhled na sebe. Jak mohou pečovat o pozitivní vývoj jeho identity a sebevědomí zdravým způsobem. V rámci semináře se dozví o tom, jak dítě seznámit s každou částí těla i s intimními partiemi slušně, civilizovaně, jasně a přijatelně v rámci vývoje dítěte. Tak aby se mohlo bezpečně objevovat a zároveň si uvědomovalo, kde jsou hranice tohoto objevování.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 2 hodiny.

7. Práce s pravidly

Anotace:

Rodiče si mohou ověřit zda jsou pravidla podstatná a jak moc s nimi pracují, zda je chtějí, a využívají je tím správným způsobem. Je někdy vyčerpávající od rána do večera křičet a držet pravidla. Je mnohdy pro rodiče nepředstavitelné vědomí, že se postupně dítě může do této činnosti zapojovat a vše spoluvytváření a dokonce vnímat svou spoluúčast. V rámci tohoto semináře je možné zjistit jak na to. Je vhodný již pro rodiče malých dětí, tak aby se daly aktivity zapojit ještě před nástupem do školy a tím usnadnit adaptaci na školní docházku. Heslo tohoto semináře je: "Nikdy není pozdě."

V případě, že vás některý seminář zaujal a měli by jste chuť nás oslovit. Napište nám na kontakt uvedený v záhlaví tohoto dokumentu. Domluvíme s vámi podmínky realizace.

8. Mužsko ženský princip ve výchově

Anotace:

Rodiče nahlédnou do přirozených vzorců, které nabízí muž vychovatel a žena vychovatelka. A to jak se mohou vzájemně doplňovat. Objeví jejich výhody a přednosti. Porozumí přirozenosti, která plyne ve výchově z rozdílu pohlaví a také rizikům, která nastávají ve chvíli, když se tato přirozenost potlačuje. Uvědomí si jaké možnosti jim jejich identita nabízí ve vzorování dětem. Tento seminář může nabídnout náhled na to jak zvládat agresivitu chlapců a přecitlivělost dívek, nebo naopak.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

9. Lež u dětí

Anotace:

Co lze v jakém věku označovat za fyziologické lhaní? Rodiče zjistí, jaká škála lží nás u dětí může potkat a jak s nimi nakládat. Nahlédnou do zákonitostí, které v dětech lež aktivují a které mají v rukou jen oni jako jejich rodiče. Porozumí motivaci lží u dětí a získají možná řešení.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

10. Komunikace s pedagogem

Anotace:

Jaké informace od pedagogů získáváme a k čemu nám jsou opravdu dobré? Umíme s pedagogem efektivně komunikovat. Jaké informace o svém dítěti hledáme a umíme se ptát? Rodiče nahlédnou do zákonitostí komunikace s pedagogem. Získají možnosti cílené a efektivní komunikace.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

11. Jak po "domácku" s dítětem zpracovat ztrátu

Anotace:

Téma provází rodiče situacemi, které nejsou nikdy jednoduché. Nabídne možnosti sdělení této těžké reality dítěti, tedy kdy se dozví o smrti blízké osoby, nebo domácího mazlíčka. Získají možnosti jak s dítětem cestu projít a podpořit jej.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny.

12. Práce s obrázkem a kartami

Anotace:

Rodiče se dozví co lze z obrázku laicky usuzovat, jak lze díky kresbě podpořit nebo naopak zabrzdit dítě. Jaké možnosti mají obrázky a kartami v komunikaci o prožitku a emocích dětí. Proč nám holčičky tak rády kreslí obrázky a proč kluci tak často neradi kreslí. Co s tím lze dělat a jak si to s nimi užít a k čemu to využít.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka 3 hodiny

13. Vzdor

Anotace:

Kde jsou jeho hranice? Co je to a jak se s ním správně nakládá? Rodiče získají povědomí o tom co je zdravý vzdor a jak vnímat hranice toho co je již manipulativním chováním. Nahlédnou do možností řešení krizových situací. V případě, rozšířené verze se dozví jaké chybné vzorce chování s dítětem aplikují a v co až mohou ústit.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

14. Fyzický kontakt s dítětem

Anotace:

Rodiče zjistí jakou sílu má fyzický kontakt. Porozumí tomu proč jejich dítě přirozeně kontakt vyhledává a proč naopak ne. Získají možnosti porozumět tomu, co je přirozené a co je již za hranicí slušného chování. Vyzkouší si techniku bezpečného doteku. V rozšířené verzi porozumí zákonitostem dětské dotekové stimulace.

Závěrečná anketa spokojenosti a doporučení.

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

15. Hranice

Anotace:

Rodiče získají informace o procesu formování hranic u dětí. Nahlédnou na celý proces ze svého pohledu a získají tím možnost jak být aktivní a vědomě dítě směřovat a hranice vytyčovat. Zjistí jaké možnosti mají při nastavování hranic svým dětem. 

Doporučená délka základní verze 3 hodiny, prodloužené verze 8 hodin.

16. Rovnost, zodpovědnost a partnerství ve výchově

17. Jak nevychovat sobce

18. Rozdíl mezi dítětem v pěstounské péči a biologickým dítětem

19. Motivace a tresty

20. Jak se změní situace s příchodem nového dítěte

21. Sourozenecké konstelace

22. Jak vychovávat pravého muže a pravou ženu

23. Komunikace v páru - mužsko ženské soužitíNeuvedené anotace na vyžádání.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme, že investujete energii do dětí!

Těšíme se na spolupráci.


  Za Tým ŽIVOTpro,

Mgr. Soňa Procházková, DiS.

ředitelka organizace.