Partneři

Sandra Bovkunová

Sandra je neslyšící fotografka, grafička a výtvarnice. Vážíme si její spolupráce při návrhu loga naší organizace. Sandra také navrhla a realizovala loga pro naše kruhy žen. Sandro díky:)

Mgr. Helena Mošnová, CSB

sexological bodyworker 
737 700 902
www.helenamosnova.czwww.facebook.com/zijsvasni

S Helenkou spolupracujeme v rámci konzultací případů, na které nám vzhledem ke své tématice, sexual body workerky, může poskytnout skvělé náhledy. Podílela se s námi na realizaci několika ženských kruhů s tématem, které je pro ženy velmi citlivé a důležité a to, ženského uspokojení a objevení své sexuality. Helču vnímám jako velmi milou bytost schopnou mluvit naprosto otevřeně o jakémkoliv tématu tím nejcitlivějším způsobem. Je mou velkou učitelkou.

Mgr. Petra Dvořáková, tlumočnice českého znakového jazyka

honipet@seznam.cz

Petra je skvělá žena, matka, bylinkářka a výrobkyně mnoha důmyslných hraček a věcí pro domácnost. Vyrábí šperky a mnoho zajímavostí. Mimo to je tlumočnicí a spolupracuje s námi při poskytování našich služeb Neslyšícím. Pravidelně tlumočí na našich akcích, mnohdy za dobrovolné příspěvky. Její spolupráce si velmi vážíme. Můžete se s ní také setkat ve škole pro neslyšící v Hradci Králové, vede také tlumočnickou sekci na Universitě v HK.

Mgr. Helena Andrejsková

tlumočnice českého znakového jazyka


Helča je energická žena, maminka 3 dětí, manželka a tlumočnice. Působí v Praze a v Hradci Králové. Ráda předává své zkušenosti studentům tlumočení a začínajícím tlumočníkům. Pro nás tlumočí na velkých akcích, které čítají mnoho žen, rodičů a odborníků. Má praxi s odbornými tématy a je pro nás velkou oporou. V roce 2018 se zasloužila o organizaci Setkání tlumočníků ve vzdělávání, které se očividně stane tradicí. 

V rámci individuální podpory spolupracujeme také s kurátory pro mládež a metodiky prevence základních škol. Nově také s mateřskými školami.

 


Nabízíme služby tam, kam nedosáhne státní podpůrná síť v rámci poraden. Snažíme se jiné služby nedublovat a naopak podporujeme rozvoj nových věcí. Líbí se nám když věci mají význam.


Mateřské školy a dětské skupiny

Vzděláváme rodiče a pedagogy v otázkách vývoje, výchovy a vztahů. Máme za sebou již několik vstupů do mateřských škol, v případě odkrytí situace, která může být řešena již existující službou, na tuto službu delegujeme.

Mozaika, školské poradenské pracoviště HK.

https://mozaika57.webnode.cz/o-mozaice/

Pracoviště oslovujeme přednostně ve chvíli kdy v MŠ nebo ZŠ odhalíme vztahovou souvislost s problémem dítěte či kolektivu. Spolupráce usnadňuje průběh řešení. Organizace působí pro školy a školky zřízené městem Hradec Králové.