Profesní životopis                     

Mgr. et Bc. Daniela Kykalová


Vzdělání:

2008 - 2011 - bakalářské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

obor: Pedagogické asistentství, státnicové zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky

2011 - 2014 - magisterské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

obor: Učitelství pedagogiky pro střední a střední odborné školy (aprobace: pedagogika a psychologie)

Odborné dlouhodobé kurzy:

2014 - 2016 - Etické fórum o.s., Etické výchova (témata: komunikace, hodnocení druhých, empatie, atd.), rozšíření aprobace - další vzdělávání ped. pracovníků - UPOL Olomouc - učitelství Etické výchovy na ZŠ a SŠ (absolvováno 250 hodin)

2004 -2008 - PVT - čtyřletý výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, akreditace MŠMT ČR (č. 27519 / 98 - 26 / 1-105) PSÝCHÉ - PhDr. Jitka Lakomá, CSc.

550 výcvikových hodin

Program výcviku - komunitní režim, psychoterapeutická práce v komunitě i v malé skupině, vybrané psychoterapeutické metody a techniky, např. muzikoterapie, projektivní arteterapie, psychodrama, psychogymnastika, relaxační metody, klubové formy práce.

2004 Sociálně psychologický výcvik I., IPIPAPP, 40 hodin

Profesní zkušenosti:

Poradce, terapeut, lektor ŽIVOTpro, z.ú.:

2013 - dosud

 • Individuální práce s klienty v rámci jejich osobních krizí, růstu, a jiných životních událostí s potřebou sdílení, řešení, rady a podpory.
 • Lektor pro ženy, matky s tématem osobního rozvoje (skupiny organizace, externě pro instituce zaměřené na matky na mateřské dovolené)

Pedagog - terapeut Základní a mateřská škola Klas, s.r.o.:

2016 - dosud

 • pedagogické, terapeutické a poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům

v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu, osobnostního rozvoje a příznivého klimatu školy

Terapeutka Speciálně pedagogické centrum Duháček, Hradec Králové:

2009 - 4/2017

 • Individuální a skupinové terapie, konzultací s rodiči, terapií dětí, žáků a studentů
 • Vytváření metodik pro učitele a rodiče - dítě s ADHD, práce s úzkostnými dětmi
 • Workshopy pro učitele
 • Individuální a skupinová práce s dětmi ve věku 3 - 21 let s různými znevýhodněními

(SPU, SPUCH, ADHD, vada řeči, sluchu, poruchy autistického spektra a další)

 • Práce s třídními kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ
 • Výchovné poradenství pro učitele i rodiče
 • Terapie EEG biofeedback

Speciální pedagog MŠ, ZŠ, SŠ pro děti s vadou řeči a sluchu, Hradec Králové:

2009 - 4/2017

 • Vedení projektových dnů Etické výchovy
 • Lektor adaptačních kurzů pro 1. ročníky
 • Psaní projektů EtV a zajišťování realizace (Nadační fond Josefa Luxe, Královéhradecký kraj)
 • Metodické vedení dalších pedagogů v Etické výchově

Regionální poradce, konzultantka projektů, manažerka Tichý svět, o.p.s., Hradec Králové:

2013 - 2015

 • Individuální konzultace, profesní poradenství
 • Organizace projektových aktivit
 • Krizová intervence a profesní poradenství
 • Zajišťování vzdělávacích kurzů
 • Lektorka motivačních modulů a programu "Tranzit" a programy pro klienty hledající pracovní uplatnění na trhu práce

Terapeutka Školské poradenské zařízení Mozaika, Hradec Králové:

2011 - 2014

 • práce v otevřené skupině dětských a mladistvých klientů s převažující problematikou šikany, zneužívání, obtížná rodinná situace, ADHD aj.

Poradce, konzultant, lektor v oblasti osobního rozvoje OSVČ

V letech 1997 až 2010

 • lektorská činnost (zejména vedení seminářů pro ženy k osobnostnímu rozvoji)
 • pořádání odborných kurzů
 • individuální práce s klienty v rámci jejich osobních krizí, růstu, a jiných životních událostí

Asistentské pozice v bance, advokátní kanceláři, leasingové společnosti

Zahraniční pobyt v Londýně - Aupair


Odborné praxe:

Vedoucí na táborech a víkendových akcích 2003 - 2005

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením

Pečovatelka

First Care home, Bristol, Anglie