Někdy ty nejkrásnější věci, nejsou mnohdy vidět

Ceny všech služeb na vyžádání


Poradenství a terapie

Nabízíme individuální konzultace či skupinová sezení s cílem poskytnout vám náhled vaši situace. Kontaktujte nas k domluvení termínu. Konzultujeme v Hradci Králové i přilehlém okolí. 

Vice zde.


Supervize

V rámci supervize nabízíme práci s případem, zkušenost máme i se skupinovou supervizí (dlouhodobě spolupracuji jako supervizor s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka). Pokud potřebujete odstup, nadhled a hledáte možnosti jakým krokem jít dál, rádi vás doprovodíme na společné cestě k Vašim možnostem. 

Supervize není kontrola ani hospitace, supervizor vás doprovází na vaší cestě a pomáhá hledat řešení. Řešení nevymýšlí, ale díky zkušenostem je nalézá právě u vás. 

Vzdělávání

Nabízíme vám kurzy s akreditací  (MPSV, MŠMT) i bez a také s možností sestavení kurzu přímo na míru. 

Termínované akce jsou v sekci Aktuálně

Více o vzdělávání zde.


Pro MŠ 

Práci s pedagogickým týmem nad tématy: dětské emoce, zisk zdrojů pro práci s dětmi, dítě v krizi a co s tím jako pedagog mohu dělat, prosociální chování, spolupráce s rodiči, komunikace s rodičem, besedy pro rodiče dětí aj. 

Máme sestavenu baterii témat pro Mateřské školy, více informací v odkaze zde: 

Kurzy pro MŠ.