Buďme součástí

Projekty

Vše vzniká u dobré kávy. Dalo by se tedy říci, že za pohody a s hrstkou počátečních nápadů reagujeme na to, co nám setkávání s Vámi přinese. 

Podílejte se: zde.


6. 

Vzděláváme školy a pedagogy s UHK

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Název projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Lektorem v rámci projektu je také: Mgr. Daniela Kykalová


5. 

Materiál - síť služeb kraje 2018

Měli jsme možnost spolupracovat na dokumentu, který vznikl v souvislosti s aktivitami síťování v našem regionu. Rozhodně se nejedná o dokument úplný, doufám ale, že v něm naleznete alespoň něco málo, co Vám pomůže ve Vaší náročné práci.

Pro inspiraci můžete nahlédnout i do dalších Analýz sítí služeb za jiná ORP, naleznete je zde: https://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/

S dotazy, podněty, připomínkami se, prosím, bez ostychu obraťte na Mgr. Agátu Havlíkovou, lokální síťařku HK, která za vznikem celého dokumentu stála: 702 954 898, Agata.Havlikova@mpsv.cz

4. 

Konference "DÍŤĚ"

                                                                                       

2. ročník 

Termín je již jasný: 23. 11. sobota 2019

Krajský úřad HK

Tématem letošního ročníku je: Dítě na cestě

Cestou zde myslíme: příchod a odchod dítěte do rodiny, úskalí na cestě životem dítěte, mezníky ve vývoji dítěte, rozcestí na kterých se děti nacházení. 

Těšíme se na vás.

Pokud máte ještě co říci a rádi by jste nám poslali váš nápad na nějakou naši akci, téma, zdokonalení služby. Pište sem.

1. ročník

Setkali jsme se 23. 11. 2018 v prostorách podnikatelského centra v Hradci Králové. Jedli jsme skvělé jídlo a slyšeli jsme dle vašich zpětných vazeb velmi silné informace. Odkaz na zpětné vazby z 1. ročníku konference zde

Více info o prvním ročníku zde.

VIDEO z 1. ročníku zde. 

 


3. ŽenFEST 


3.ročník

Nyní jsme v přípravách na 3. ročník a každým dnem vnímáme příliv nové energie, která celému dni dává svou podobu. Můžete se těšit na krásný program, nejen pro ženy. 

15. 6. 2019

v prostorách lesního klubu Tří Veverek na adrese:

Přemyslova 21, Nový Hradec Králové.

Přihláška zde.


2. ročník

2. 6. 2018

Děkujeme, že jste tam byli s námi. Vaše přítomnost je důkazem, že se máte rádi. Pokračujte v tom a buďte vědomí. Sdílejte. Tým ŽenFestu:)

Video z druhého ročníku, zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWalfpMIxAE


1. ročník

Bylo nám ctí, připojit se k nápadu Helenky Mošnové, autorky ŽenFESTU. Oslovila nás s prosbou o pomoc zrealizovat úžasný den pro Ženy. Vzhledem k tomu, že jsme toho času přemýšleli nad podobným nápadem, souhlasili jsme a začlo tvoření. 2. Kruhy ŽeN

     2015 - 2018

Konec roku 2015 přinesl impulz k založení kruhů žen. Setkáváme se společně a sdílíme informace, zkušenosti a energie, které nás obklopují. Jednou za měsíc se sejdeme na tři hodiny, které vyplníme vždy zajímavým tématem. Témata vybírám náhodně, vždy pramení       z nějakého zajímavého setkání se zajímavým člověkem, kterého třeba do kruhu i pozveme. Nebo nás zaujme nějaké téma ke kterému se setkáme a sdílíme, zodpovídáme dotazy  posouváme se v něm dále. Setkáváme se společně také s neslyšícími ženami, které byly již u zrodu kruhů. 

Děkuji zde naší neslyšící designérce za krásná loga (tyrkysové ke kruhu žen neslyšících a červené ke kruhu žen slyšících). 


1. Kniha

Společně (Soňa a Daniela) jsme se pustily do psaní. Je to pro nás projekt velký s nutnou dávkou trpělivosti. Společně sepisujeme zkušenosti nás dvou jako matek pěstounek. Cílem napsání této knihy je zbořit mýty o dětech v pěstounské péči. U každé z nás doma takové jedno dítko bydlí a my celým svým srdcem vnímáme, že je našim poselstvím šířit pravdu. Pravdu o tom s čím tyto děti přichází do rodin a co jim je dáno do vínku nejen tím, že jsou odloučeny od svých bio rodin. 

Vše činíme s respektem k nim, k jejich rodinám a k sobě. Se zachováním lidské hodnoty. Nenabízíme senzaci. Ke spolupráci postupně oslovujeme lidi, kteří nás v životě obklopují a na téma nějakým způsobem měli a mají možnost nahlédnout. Kamarády, pedagogy, pěstouny, terapeuty, psycology a ostatní, kteří mají co sdělit. Kniha bude určena všem, kteří se zajímají o toto téma. Předloží náhled na problematiku lidem zvažujícím přijmout dítě. Také těm, kteří se s těmito dětmi a rodinami setkávají jak s řad veřejnosti, tak také odborníci, kteří hledají další inspiraci pro svou práci. 

Zároveň hledáme finance k tisku knihy. Děkujeme za vaši podporu, kterou vnímáme. S a D:)